Kovintrade

Investicija ogrevalnega sistema sedaj lahko nižja tudi do 50%!

V mesecu septembru 2017 je izšel nov razpis za nepovratna sredstva iz strani Eko sklada za ogrevalne sisteme, z namenom spodbujanja naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi. Zato je danes zamenjava stare kurilne naprava z novo ugodna in enostavna kot še nikoli. Zakaj?

Eko sklad vam pri vgradnji nove kurilne naprave prizna višino nepovratne finančne spodbude lahko tudi do 60% investicije, mi pa vam zagotovimo opremo, ki ustreza vsem tem predpisom.

Subvencijo je možno pridobiti za: 

Višina sredstev za kotle na lesno biomaso

 • Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo, kjer JE sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka: do 60% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000,00 EUR
 • Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo, kjer NI sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka: do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000,00 EUR
 • Pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema: do 20% investicije oz. ne več kot 2.000 EUR 

Višina sredstev za toplotne črpalke za ogrevanje 

 • Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo, kjer JE sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka: 
  • Toplotne črpalke voda/voda: do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000,00 EUR 
  • Toplotne črpalke zrak/voda: do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.200,00 EUR 
 • Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo, kjer NI sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka:
  • Toplotne črpalke voda/voda: do 40% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000,00 EUR 
  • Toplotne črpalke zrak/voda: do 40% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500,00 EUR
 • Pri prvi vgradnji toplotne črpalke: do 20% investicije oz. ne več kot 2.000 EUR 
  • Toplotne črpalke voda/voda: do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500,00 EUR 
  • Toplotne črpalke zrak/voda: do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000,00 EUR

Višina sredstev za solarne sisteme

 • do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije

NOVOST! 

Nepovratna sredstva za plinske kondenzacijske kotle

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina.

Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati vse tehnične zahteve predpisov in vse ostale predpise, ki urejajo to področje in mora imeti vrednosti sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ( vsaj: Ns 98%) oz. mora biti vsaj v razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A+. 

Višina sredstev za plinske kondenzacijske kotle v starejših stanovanjskih stavbah

 • do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000,00 EUR

Opomba: 

Vse navedene podatke skrbno ažuriramo, vendar ne moremo zagotavljati popolnosti vseh podatkov, zato vas prosimo, da pravice do nepovratnih sredstev preverite pri pristojnem uradu, ki jih odobri. 

Pridržujemo si pravico do morebitnih napak in sprememb brez predhodne najave. Pravica do subvencije ni zakonska pravica.


Za prijavo na e-novice v spodnji obrazec vpišite vaše ime in e-naslov.

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje, P.P. 1040
Mariborska Cesta 7, Slovenija