Kovintrade
Oljni/plinski kotel Bosch Condens 8000F
Oljni/plinski kotel Bosch Condens 8000F
Oljni/plinski kotel Bosch Condens 8000F
Oljni/plinski kotel Bosch Condens 8000F

Oljni/plinski kotel Bosch Condens 8000F

Talni kondenzacijski kotel Condens 8000F je mogoče kombinirati z oljnimi ali plinskimi gorilniki. Širok razpon moči kotla od 50 kW do 1200 kW vam pokrije velike potrebe po toploti.

Preberi več

Pošlji povpraševanje

Pošljite brezplačno povpraševanje in pridobite dodatne informacije o izdelku

Pomoč pri nakupu

Če potrebujete pomoč pri nakupu ali imate vprašanje v zvezi z izdelki, nas lahko pokličete ali se obrnete na naše partnerje.

 • visoka stopnja prilagodljivosti: brez omejitev se lahko uporabljajo z gorivi: zemeljski plin in UNP, ter kurilno olje EL z nizko vsebnostjo žvepla ter EL A Bio 10
 • izredno visoki izkoristki: izkoristki pri delni obremenitvi skladno z EU-uredbo št. 813/2013 tudi do 98%
 • visoka obratovalna varnost: vsi sestavni deli, ki so v stiku z vročimi plini in kondenzatom, so izdelani iz nerjavnega jekla visoke kakovosti
 • okolju prijazni, z nizkimi emisijami: sistem s 3-vleki pri UC8000F 50…640 kW, obračalna komora pri UC8000F 800…1200 kW ter vodno hlajen zgorevalni prostor nudi idealne pogoje za obratovanje z nizko stopnjo emisij škodljivih snovi
 • integrirana protihrupna zaščita: za tiho delovanje so vsi kotli zasnovani tako, da so emisije hrupa zmanjšane na minimum
 • prilagojeni za vsak prostor: kompaktna zasnova omogoča brez težav postavitev v zelo majhnih prostorih
 • enostavna in prilagojena sistemska tehnika: kotel je enostavno in brez težav mogoče vključiti v ogrevalni sistem, hkrati pa so na voljo številne medsebojno prilagojene komponente, ki omogočajo optimizacijo ogrevalnega sistema
 • enostavno vzdrževanje in čiščenje: kotli imajo velike kontrolne odprtine, zato je čiščenje enostavno
 • hitra montaža: tovarniško nameščena toplotna izolacija in plašč kotla omogočata hitro in enostavno montažo kotla

Talni kondenzacijski kotel Bosch Condens 8000 F na olje ali plin

 • kondenzacijski kotel Bosch Condens 8000 F je naslednik Buderus kotla SB325, SB625 in SB745
 • nazivna moč kotla: od 50 kW do 1200 kW (1,2 MV)
 • modeli kotla:
 • UC8000 F 50…115 (Buderus: SB 325) – od 50 do 115 kW
 • UC8000 F 145…640 (Buderus: SB 625) – od 145 do 640 kW 
 • UC8000 F 800…1200 (Buderus: SB 745) – od 800 do 1200 kW (1,2 MV) 
 • kotli UC 8000 F od 50 - 640 kW so zasnovani kot tro-vlečni kotli s toplotnim izmenjevalnikom po protitočnem principu. Kotel UC 8000F 800-1200 kW pa je opremljen z obračalno komoro in s toplotnim izmenjevalnikom po protitočnem principu
 • princip obračalne komore in nizka volumenska obremenitev zgorevalnega prostora doprinašata k nizkim emisijam škodljivih snovi, saj omogočata nemoteno gorenje in visoko stabilnost plamena, hkrati pa kotel dosega visoko stopnjo kondenzacije in nizke temperature dimnih plinov
 • plinski in oljni kondenzacijski kotli UC 8000 F od 50 - 640 kW dosegajo izredno visoke normirane izkoristke do 109 % pri plinskih oz. 104 % pri oljnih kotlih
 • primerni so za uporabo atestiranih oljnih, plinskih ali kombiniranih gorilnikov (za kurilno olje z nizko vsebnostjo žvepla, kurilno olje EL A Bio 10 – skladno po DIN 51603, zemeljski plin (E/LL) ali UNP)
 • vsi deli v kotlu, ki imajo stik z vročim plinom ali kondenzatom so izdelani iz kakovostnega nerjavnega jekla. Tako je mogoče obratovanje brez omejitve temperature dvižnega in povratnega voda, volumenskega pretoka in minimalne moči gorilnika
 • vsi kondenzacijski kotli imajo za priključitev na sistem 2 priključka, za ločeno priključitev visokotemperaturnega in nizkotemperaturnega povratnega voda ogrevalnih krogov
 • posebno visoko učinkovite površine toplotnega izmenjevalnika zagotavljajo izredno dober prenos toplote in visoko stopnjo kondenzacije
 • zaradi izredno kakovostne izolacije kotla so toplotne izgube minimalne
 • enostavna montaža in vzdrževanje

Plinski in oljni kondenzacijski kotli UC8000F predstavljajo vrhunec tehnologije v smislu učinkovite izrabe energije z visokimi normiranimi izkoristki. Plinski kotli tako dosegajo do 109 % izkoristek, oljni kotli pa do 104 % izkoristek. Pri novih inštalacijah je potrebno izkoristiti vse možnosti, da se zagotovi optimalno obratovanje kotla. 

Visoke izkoristke je mogoče doseči ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

 • temperaturo povratka omejite na največ 50 °C.
 • temperaturna razlika med predtokom in povratkom naj bo najmanj 20K
 • ne vgrajujte opreme za dvig temperature povratka
 • če je uporaba hidravličnih kretnic nujno potrebna, je potrebno izvesti primerne ukrepe, da se prepreči nezaželen dvig temperature povratka

Pri kotlih UC8000F so vsi deli, ki pridejo v stik z vročim plinom ali kondenzatom izdelani iz kakovostnega nerjavnega jekla, ki zagotavlja odličen prenos toplote. Konstrukcijsko so kotli UC8000F 50…640 zasnovani kot tro-vlečni kotli s toplotnim izmenjevalnikom po protitočnem principu. Kotel UC8000F 800…1200 pa je opremljen z obračalno komoro in prav tako toplotnim izmenjevalnikom po protitočnem principu. Zaradi kompaktne konstrukcijske zasnove so zgorevalni prostor ter prva in druga kondenzacijska grelna površina razporejeni druga nad drugim. Princip obračalne komore in nizka volumenska obremenitev zgorevalnega prostora doprinašata k nizkim emisijam škodljivih snovi, ter omogočata nemoteno gorenje in visoko stabilnost plamena. Dolga in široka pot za prenos toplote v povezavi z veliko količino kotlovske vode, pa znižuje tvorjenje kalcitnih oblog v notranjosti kotla in s tem povezane toplotno povzročene napetosti v materialu.

Vsi kondenzacijski kotli UC8000F imajo za optimalno hidravlično vključitev v sistem, 2 priključka za ločeno priključitev visokotemperaturnega in nizkotemperaturnega povratnega voda ogrevalnih krogov. Povratek nizkotemperaturnih ogrevalnih krogov teče skozi večji – nizkotemperaturni priključek povratnega voda (RK1) v spodnje območje (pri UC8000F 800…1200 v srednje območje). Če uporabljate dva ločena povratna voda za različno visoke temperature (npr. talno ogrevanje, priprava tople sanitarne vode…), ju lahko na kotel priključite ločeno.

RK1 = nizka temperature povratka (npr. talno ogrevanje)

RK2 = visoka temperatura povratka (npr. sanitarna voda)

Visoko učinkovita površina toplotnega izmenjevalnika

Posebnost toplotnega izmenjevalnika so turbulacijske cevi z intervalnim zmanjšanjem preseka, prilagojenim volumenskemu pretoku vročih plinov. Zaradi vrtinčenja se na notranji steni cevi pojavijo mikro turbulence, kar efektivno poveča mejno površino kondenzacijske plasti. To privede do tega, da molekule vročih plinov izmenjaje dosegajo neposredno bližino stene cevi in nato glavni tok vročih plinov. Na ta način pride skoraj celotni volumenski predtok vročih plinov v stik s hladno grelno površino. To posledično pomeni visoko stopnjo kondenzacije. Zaradi zmanjšanega preseka vrtinčastih cevi je hitrost vročih plinov skoraj konstantna. To pa omogoča visoko stopnjo prenosa toplote pri nizkih temperaturah dimnih plinov.


Na podlagi oblike in razporeditve visoko učinkovite površine toplotnega izmenjevalnika z majhnim padcem lahko kondenzat nenehno odteka od zgoraj navzdol. Na ta način se onemogoči ponovna uparitev kondenzata in preprečijo obloge na grelnih površinah. S tem se znižajo tudi stroški vzdrževanja.

Mere kondenzacijskega kotla UC8000F 50 ... 115 kW

Mere kotlov UC8000F 145 ... 640 kW

Mere kondenzacijskega kotla UC8000F 800 ... 1200 kW


Tehnični podatki kondenzacijskih kotlov UC8000F 50 ... 115 kW

Velikost kotlaEnota507090115
Nazivna toplotna moč za plin (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitevkW507090115
delna obremenitev, 30%kW20,328,436,647,0
Nazivna toplotna moč za olje (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitevkW48,267,687,2110,9
delna obremenitev, 30%kW19,226,834,644,4
Nazivna toplotna moč za plin (pri sistemski temperaturi 80/60 °C)polna obremenitevkW46,064,482,7105,7
Nazivna toplotna moč za olje (pri sistemski temperaturi 80/60 °C)polna obremenitevkW45,163,581,9104,5
Nazivna toplotna obremenitev za plin [moč gorilnika Qn (Hi)]polna obremenitevkW47,466,485,3109,0
Nazivna toplotna obremenitev za olje [moč gorilnika Qn (Hi)]polna obremenitevkW46,465,183,9107,5
CO2-vrednost za plin%10101010
CO2-vrednost za olje%13131313
Temperatura dimnih plinov1) (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitev°C45454545
delna obremenitev, 30%°C30303030
Temperatura dimnih plinov1)polna obremenitev°C72727272
delna obremenitev, 30%°C40404040
Masni pretok dimnih plinov (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitevkg/s0,01890,02680,03440,0443
delna obremenitev, 30%kg/s0,00740,01030,01330,0171
Masni pretok dimnih plinov (pri sistemski temperaturi 80/60 °C)polna obremenitevkg/s0,01980,02770,03570,0458
delna obremenitev, 30%kg/s0,00790,01110,01430,0183
Količina vode v kotlu (pribl.)I237233250240
Količina plinaI90120138142
Razpoložljivi potisni tlakPaOdvisen od posameznega gorilnika (50)2) 
Upornost kurišča (vroči plini)mbar0,430,510,590,77
Dovoljena temperatura dvižnega voda3) °C110110110110
Dopustni obratovalni tlakbar4444
ID št. proizvoda
CE-0085 AT 0074

1) Računska temperatura dimnih plinov za določitev preseka skladno z DIN EN 13384 (srednja vrednost serije). Izmerjena temperatura dimnih plinov lahko odstopa, odvisno od nastavitev gorilnika in dejanske sistemske temperature.
2) Vrednost v oklepajih ustreza priporočenemu transportnemu tlaku (vleku).
3) Varnostna meja (varnostni termostat):
v povezavi z regulatorjem CFB...: maksimalna možna temp. dvižnega voda = varnostna meja (STB) - 18 K (→ tab. 15, str. 48).
V povezavi z regulatorjem CC 8000: maksimalna možna temp. dvižnega voda = varnostna meja (STB) - 9 K (→ tab. 15, str. 48).

Tehnični podatki kondenzacijskih kotlov UC8000F 145 ... 640 kW

Velikost kotlaEnota145185240310400510640
Nazivna toplotna moč za plin (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitevkW145185240310400510640
delna obremenitevkW59,275,697,8126,3162,4208,8261,5
Nazivna toplotna moč za olje (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitevkW141,1176,7229,3295,9380,2487611,2
delna obremenitevkW55,971,492,4119,4153,5197,3247,1
Nazivna toplotna moč za plin (80/60 °C)polna obremenitevkW133170219283366466588
Nazivna toplotna moč za olje (80/60 °C)polna obremenitevkW132,4169,2218,8282,7364,8467,4585,4
Nazivna toplotna obremenitev za plin (moč gorilnika Qn (Hi))delna obremenitevkW54,870,090,4116,8150,8192,0242,0
polna obremenitevkW137,0175,0226,0292,0377,0480,0605,0
Nazivna toplotna obremenitev za olje (moč gorilnika Qn(Hi))delna obremenitevkW54,369,389,8116,0149,5191,6239,9
polna obremenitevkW135,8173,2224,4289,9373,8478,9599,8
CO- vrednostplin/olje%10 / 1310 / 1310 / 13 10 / 13 10 / 1310 / 1310 / 13
Temperatura dimnih plinov1) (50/30 °C)polna obremenitev°C45454545454545
delna obremenitev°C35353535353535
Temperatura dimnih plinov2) (80/60 °C)polna obremenitev°C74747474747474
delna obremenitev°C45454545454545
Masni pretok dimnih plinov (50/30 °C)polna obremenitevkg/s0,05520,07040,09280,12000,15280,19690,2466
delna obremenitevkg/s0,02170,02770,03600,04650,06030,07700,0958
Masni pretok dimnih plinov (80/60 °C)polna obremenitevkg/s0,05790,07380,09560,12350,15920,20400,2555
delna obremenitevkg/s0,02310,02950,03830,04940,06370,08160,1022
Količina vode v kotlu (pribl.)I560555675645680865845
Količina plinaI327333347376541735750
Razpoložljivi potisni tlakPaOdvisen od posameznega gorilnika (50)2) 3)
Upornost kurišča (vroči plini)mbar1,201,552,202,403,003,554,40
Dovoljena temperatura dvižnega voda4)°C110110110110110110110
Dopustni obratovalni tlakbar44555,55,55,5
ID št. proizvoda
CE-0085 AT 0075

1) Računska temperatura dimnih plinov za določitev preseka skladno z DIN EN 13384 (srednja vrednost serije). Izmerjena temperatura dimnih plinov lahko odstopa, odvisno od nastavitev gorilnika in dejanske sistemske temperature.
2) Vrednost v oklepajih ustreza priporočenemu minimalnemu transportnemu tlaku (vleku).
3) Pri UC8000F 145... 640 z eksternim gorilnikom
4) Varnostna meja (varnostni termostat):
V povezavi z regulatorjem CFB ...: maksimalna možna temp. dvižnega voda = varnostna meja (STB) - 18 K (→ tab. 15, str. 48).
V povezavi z regulatorjem CC 8000: maksimalna možna temp. dvižnega voda = varnostna meja (STB) - 9 K (→ tab. 15, str. 48).

Tehnični podatki kondenzacijskih kotlov UC8000F 800 ... 1200 kW

Velikost kotlaEnota80010001200
Nazivna toplotna moč za plin (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitevkW80010001200
delna obremenitev 30 %kW243303364
Nazivna toplotna moč za olje (pri sistemski temperaturi 50/30 °C)polna obremenitevkW7709621155
delna obremenitev 30 %kW233292351
Nazivna toplotna moč za plin (80/60 °C)polna obremenitevkW7259061090
Nazivna toplotna moč za olje (80/60 °C)polna obremenitevkW7259061090
delna obremenitev 30 %kW240301362
Nazivna toplotna obremenitev (moč gorilnika Qn (Hi))polna obremenitev, maks.kW7429281114
delna obremenitev 30 %kW223278334
CO2 - vrednostplin/olje%10 / 1310 / 13 10 / 13
Temperatura dimnih plinov1) (50/30 °C)polna obremenitev°C404040
delna obremenitev 30 %°C303030
Temperatura dimnih plinov1) (80/60 °C)polna obremenitev°C666666
delna obremenitev 30 %°C363636
Masni pretok dimnih plinov (50/30 °C)polna obremenitevkg/s0,3000,3750,451
delna obremenitev 30 %kg/s0,0890,1120,134
Masni pretok dimnih plinov (80/60 °C)polna obremenitevkg/s0,3160,3950,475
delna obremenitev 30 %kg/s0,0950,1180,142
Težanetokg154017921822
brutokg247029923012
Količina vode v kotlu (pribl.)I93012001190
Volumen dimnih plinovI102013101320
Razpoložljivi potisni tlak (potrebni vlek)PaOdvisen od posameznega gorilnika (50)2)
Upornost kurišča (vroči plini)mbar6,46,57,5
Dovoljena temperatura dvižnega voda3)°C110110110
Dopustni obratovalni tlakbar666
ID št. proizvoda-CE-0085 CM 0479

1) Računska temperatura dimnih plinov za določitev preseka skladno z DIN EN 13384 (srednja vrednost serije). Izmerjena temperatura dimnih plinov lahko odstopa, odvisno od nastavitev gorilnika in dejanske sistemske temperature
2) Vrednost v oklepajih ustreza priporočenemu transportnemu tlaku (vleku)
3) Varnostna meja (varnostni termostat):
V povezavi z regulatorjem CFB ...: maksimalna možna temp. dvižnega voda = varnostna meja (STB) - 18 K (→ tab. 15, str. 48).
V povezavi z regulatorjem CC 8000: maksimalna možna temp. dvižnega voda = varnostna meja (STB) - 9 K (→ tab. 15, str. 48).

Pomoč pri nakupu

Če potrebujete pomoč pri nakupu ali imate vprašanje v zvezi z izdelki, nas lahko pokličete ali se obrnete na naše partnerje.

Za prijavo na e-novice v spodnji obrazec vpišite vaše ime in e-naslov.

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje, P.P. 1040
Mariborska Cesta 7, Slovenija