Kovintrade

Nova toplotna črpalka Bosch – še tišja od predhodnih modelov

Bosch z novim modelom Compress 7400i AW postavlja nov mejnik. Toplotna črpalka je od prejšnjih modelov vsaj za 20 odstotkov tišja. Prepriča tudi velikost ter eleganten videz.

Toplotne črpalke Compress 7400i AW so idealne za novogradnje kot tudi obstoječe energetsko sanirane hiše. Z nizko nazivno močjo v celoti pokrijejo potrebe tudi zahtevnejših objektov. Izbirate lahko dva modela, z ali brez bojlerja za sanitarno vodo, v dveh velikosti moči, 5 in 7 kW.

Hrup nove toplotne črpalke Bosch

Toplotna črpalka zrak - voda mora najprej zadoščati kriterijem hrupnosti. V praksi uporabniki radi med seboj primerjajo dosežen hrup na različnih razdaljah od zunanje enote. Kadar toplotna črpalka zrak – voda dosega na 3 m razdalje nekje 35 dB A velja za tišjo toplotno črpalko. Nekateri dobavitelji pa tovrstni parameter, ki ga stroka imenuje tudi zvočni tlak, podajajo tudi za razdaljo 1 m. Vsekakor je smiselno preveriti parametre zvočnega tlaka za isto razdaljo in po katerem standardu je opravljena meritev. Pri toplotni črpalki Compress 7400i AW znaša zvočno raven na razdalji 1 m, po standardu 2013/811/EU le 42 db(A).

Top izbira med boljšimi toplotnimi črpalkami – po ErP A +++

Nova toplotna črpalka Compress 7400i AW z invertersko tehnologijo in vgrajenimi najsodobnejšimi komponentami, dosega višji izkoristek sezonskega grelnega številka – SCOP, ki znaša do 198 %. Klasifikacija po energijski nalepki ErP dosega oznako A +++ (pri pogojih za povprečne okoljske razmere in temperaturo ogrevalnega sistema 35°C).

V tej novi Boschevi toplotni črpalki je zvočno optimiran hladilni krog, kompresor in ventilator, ter vgrajen dušilec zvoka, ki omogoči tišje delovanje. Po uredbi o nadzoru hrupa v gosto poseljenem naselju je praktično neslišna.

Izboljšave toplotne črpalke Compress 7400i AW

Med zunanjo in notranjo enoto nove toplotne črpalke Bosch je vodna povezava, ki zagotavlja boljše prenose toplote, boljši izkoristek in doseganje višjih temperatur. Toplotna črpalka deluje modulirano z neprestanim prilagajanjem potrebam ogrevalnega sistema. Dosega manjše število vklopov kompresorja in se izogiba visokim zagonskim tokovom, kar posledično zagotovi daljšo življenjsko dobo.

Učinkovitost toplotne črpalke Compress 7400i AW je med najboljšimi, vodo ogreje do 55°C brez vklopov dodatnih elektro grelcev še pri zunanji temperaturi – 13°C. Varčevanje oziroma razmerje med vloženo in pridobljeno energijo je še povečano. S prehodom npr. iz kurilnega olja na ogrevanje s to toplotno črpalko z gotovostjo dosežemo trenutno vsaj polovico cenejše ogrevanje.

Cena, upravljanje, nadzor

Ta toplotna črpalka spada v srednji cenovni razred in glede na kakovost komponent povsem upraviči investicijo. Integriran regulator HPC 400 je enostaven za uporabnika. Osvetljen LCD zaslon vodi na preprost način. V primeru izpada elektrike se nastavitve ohranijo, na novo je potrebno nastaviti le čas in datum. Aplikacija EasyRemote je odlično pomagalo za nadzor na daljavo.

Zniževanje toplogrednih plinov zaradi ogrevanja

Bosch spodbuja mnoge učinkovite inovacije z rabo obnovljivih virov energije ter pospešeno vlaga v učinkovitost in predvsem v poenostavitev vgradnje toplotnih črpalk. Lani so zabeležili 22,5-odstotno rast prodaje toplotnih črpalk v EU, v Nemčiji za 48 odstotkov. Letos načrtujejo dodatno usposabljanje kupcev za prehod na ogrevanje z obnovljivimi viri. »To bo pospešilo velike prihranke ogljika v stanovanjskem sektorju. Ključna prednost Bosch ogrevalne tehnike je prehod ogrevanja gospodinjstev z učinkovitejšimi, regionalno prilagojenimi toplotnimi črpalkami in hibridnimi napravami,« pravi Jan Brockmann, predsednik Boscheve divizije za toplotno tehniko.

Vse toplotne črpalke si oglejte na povezavi.

Za prijavo na e-novice v spodnji obrazec vpišite vaše ime in e-naslov.

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje, P.P. 1040
Mariborska Cesta 7, Slovenija